ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว สพป. นครพนม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบงคำ สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านโพน สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต 2 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 - -  
18 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน