ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน