ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านรามราช สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ สพป. นครพนม เขต 2 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านอ้วน สพป. นครพนม เขต 2 78 เงิน 7  
10 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน