ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาคอย สพป. นครพนม เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านนาน้อย สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 8  
12 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาเข สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหาดแพง สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน