ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนสมอ สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. นครพนม เขต 2 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 2 70 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า สพป. นครพนม เขต 2 70 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 2 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโพน สพป. นครพนม เขต 2 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนตชด.บ้านนาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านคำนกกก สพป. นครพนม เขต 2 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก สพป. นครพนม เขต 2 60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านยางงอย สพป. นครพนม เขต 2 60 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 60 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนบ้านอีอูด สพป. นครพนม เขต 2 60 ทองแดง 15  
19 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ สพป. นครพนม เขต 2 60 ทองแดง 15  
20 โรงเรียนอุ่มไผ่ สพป. นครพนม เขต 2 60 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน