ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพะทาย สพป. นครพนม เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้อยทวย สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านต้าย สพป. นครพนม เขต 2 71 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. นครพนม เขต 2 71 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครพนม เขต 2 71 เงิน 9  
13 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 2 - -  
14 โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน