ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. นครพนม เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากทวย สพป. นครพนม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ สพป. นครพนม เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโพน สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 9  
11 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนากระแต้ สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน