ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอีอูด สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตชด.บ้านนาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาเต่า สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนเพียงหลวง 10 สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าจำปา สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ สพป. นครพนม เขต 2 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านน้อยทวย สพป. นครพนม เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองดุด สพป. นครพนม เขต 2 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง สพป. นครพนม เขต 2 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 73 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย สพป. นครพนม เขต 2 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ สพป. นครพนม เขต 2 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนตชด.บ้านหาดทรายเพ สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน