ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบงคำ สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านรามราช สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 6  
9 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน