ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. นครพนม เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาเต่า สพป. นครพนม เขต 2 99.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครพนม เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านอูนนา สพป. นครพนม เขต 2 60 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 60 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน