ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนเตย สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 88.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 2 87.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง สพป. นครพนม เขต 2 86.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ สพป. นครพนม เขต 2 85.5 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านต้าย สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบุ่ง สพป. นครพนม เขต 2 84.5 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโพน สพป. นครพนม เขต 2 83.5 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคำไฮ สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 2 82.5 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาน้อย สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาเข สพป. นครพนม เขต 2 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนอุ่มไผ่ สพป. นครพนม เขต 2 78 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน