ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนเตย สพป. นครพนม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนสมอ สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านรามราช สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านอ้วน สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง 6  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านอีอูด สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านนาเข สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคำนกกก สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านตาล สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านบงคำ สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน