ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 69 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 67 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง สพป. นครพนม เขต 2 67 ทองแดง 5  
8 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 67 ทองแดง 5  
9 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 2 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. นครพนม เขต 2 65 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 65 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 65 ทองแดง 9  
13 โรงเรียนบ้านคำนกกก สพป. นครพนม เขต 2 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 2 63 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านพะทาย สพป. นครพนม เขต 2 63 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. นครพนม เขต 2 - -  
17 โรงเรียนบ้านน้อยทวย สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน