ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 95.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาน้อย สพป. นครพนม เขต 2 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพนบก สพป. นครพนม เขต 2 88.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 87.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 86.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย สพป. นครพนม เขต 2 85.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 83.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สพป. นครพนม เขต 2 82.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 2 70 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน