ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาน้อย สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำนกกก สพป. นครพนม เขต 2 85.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 82.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 80.5 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน