ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำนกกก สพป. นครพนม เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ สพป. นครพนม เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบุ่ง สพป. นครพนม เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนเตย สพป. นครพนม เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น สพป. นครพนม เขต 2 91 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาน้อย สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านพะทาย สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหาดกวน สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน