ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพนบก สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครพนม เขต 2 86.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านรามราช สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตาล สพป. นครพนม เขต 2 85.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 2 84.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคำนกกก สพป. นครพนม เขต 2 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครพนม เขต 2 79 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 2 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) สพป. นครพนม เขต 2 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. นครพนม เขต 2 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน