ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน สพป. นครพนม เขต 2 86.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี สพป. นครพนม เขต 2 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองท่ม สพป. นครพนม เขต 2 81.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 81.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนเพียงหลวง 10 สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย สพป. นครพนม เขต 2 79.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ สพป. นครพนม เขต 2 79.67 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านดอนศาลา สพป. นครพนม เขต 2 78.34 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 77.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านอีอูด สพป. นครพนม เขต 2 76.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 76.66 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน