ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านข่า สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านคำเตย สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 5  
10 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 5  
11 โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 5  
12 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 5  
13 โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 5  
14 โรงเรียนบ้านหนองท่ม สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 5  
15 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 5  
16 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 5  
17 โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 5  
18 โรงเรียนบ้านรามราช สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน