ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว สพป. นครพนม เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านข่า สพป. นครพนม เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย สพป. นครพนม เขต 2 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง 6  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง 6  
12 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง 6  
13 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง 6  
14 โรงเรียนบ้านรามราช สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง 6  
15 โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง 6  
16 โรงเรียนบ้านหนองท่ม สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง 6  
17 โรงเรียนบ้านเซียงเซา สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง 6  
18 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง 6  
19 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน