ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำนกกก สพป. นครพนม เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านพนอม สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง 5  
10 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน