ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป. นครพนม เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านข่า สพป. นครพนม เขต 2 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 88.5 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 87.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 83.5 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. นครพนม เขต 2 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 78.5 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 77.5 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 76.5 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาหนองบก สพป. นครพนม เขต 2 69 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ สพป. นครพนม เขต 2 69 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนบ้านโคกยาว สพป. นครพนม เขต 2 69 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน