ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเซียงเซา สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว สพป. นครพนม เขต 2 79 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านรามราช สพป. นครพนม เขต 2 79 เงิน 4  
7 โรงเรียนบ้านพะทาย สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. นครพนม เขต 2 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน