ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านต้าย สพป. นครพนม เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนาน้อย สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม สพป. นครพนม เขต 2 75.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี สพป. นครพนม เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ สพป. นครพนม เขต 2 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป. นครพนม เขต 2 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย สพป. นครพนม เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านนาเข สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน