ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาน้อย สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สพป. นครพนม เขต 2 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 71 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น สพป. นครพนม เขต 2 70 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน