ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 94.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเซียงเซา สพป. นครพนม เขต 2 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 88.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 2 87.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปฏิรูป สพป. นครพนม เขต 2 87.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง สพป. นครพนม เขต 2 84.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ สพป. นครพนม เขต 2 83.25 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครพนม เขต 2 82.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 82.5 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. นครพนม เขต 2 79.75 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี สพป. นครพนม เขต 2 78.5 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต 2 77.75 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 75.5 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย สพป. นครพนม เขต 2 74.25 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน