ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านพนอม สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 4  
10 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. นครพนม เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน