ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก สพป. นครพนม เขต 2 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ สพป. นครพนม เขต 2 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย สพป. นครพนม เขต 2 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี สพป. นครพนม เขต 2 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 71 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา สพป. นครพนม เขต 2 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านโพนบก สพป. นครพนม เขต 2 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ สพป. นครพนม เขต 2 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนแดง สพป. นครพนม เขต 2 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกยาว สพป. นครพนม เขต 2 62 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน