ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง สพป. นครพนม เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ สพป. นครพนม เขต 2 78 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านพนอม สพป. นครพนม เขต 2 78 เงิน 5  
8 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 2 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน