ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านคำนกกก สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหาดกวน สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต 2 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนาคอย สพป. นครพนม เขต 2 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหาดแพง สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป. นครพนม เขต 2 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน