ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 88.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหาดแพง สพป. นครพนม เขต 2 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 80.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านชัยมงคล สพป. นครพนม เขต 2 - -  
9 โรงเรียนบ้านนาน้อย สพป. นครพนม เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านอูนนา สพป. นครพนม เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง สพป. นครพนม เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน