ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. นครพนม เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. นครพนม เขต 2 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านอ้วน สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป. นครพนม เขต 2 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนสมอ สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาเข สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต 2 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก สพป. นครพนม เขต 2 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครพนม เขต 2 59 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านพะทาย สพป. นครพนม เขต 2 58 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน