ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 88.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต 2 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหัวหาด สพป. นครพนม เขต 2 88.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเซียงเซา สพป. นครพนม เขต 2 86.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาเพียง สพป. นครพนม เขต 2 85.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 84.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 84.2 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านอูนนา สพป. นครพนม เขต 2 83.8 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครพนม เขต 2 82.8 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนศาลา สพป. นครพนม เขต 2 81.8 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน