ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวหาด สพป. นครพนม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเซียงเซา สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 86.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป. นครพนม เขต 2 86.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 84.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาใน สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง สพป. นครพนม เขต 2 82.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านต้าย สพป. นครพนม เขต 2 81.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง สพป. นครพนม เขต 2 81.66 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านดอนสมอ สพป. นครพนม เขต 2 80.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านอูนนา สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครพนม เขต 2 79.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครพนม เขต 2 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง สพป. นครพนม เขต 2 75.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนตชด.บ้านหาดทรายเพ สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน