ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนแดง สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจอมศรี สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาเพียง สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 4  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคำนกกก สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาคอย สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านชัยมงคล สพป. นครพนม เขต 2 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ สพป. นครพนม เขต 2 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 2 74 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. นครพนม เขต 2 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 66 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน