ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 91.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา สพป. นครพนม เขต 2 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำไฮ สพป. นครพนม เขต 2 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย สพป. นครพนม เขต 2 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป. นครพนม เขต 2 88.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. นครพนม เขต 2 87.8 ทอง 6  
7 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม สพป. นครพนม เขต 2 87.8 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 2 87.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต 2 87.6 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. นครพนม เขต 2 87.6 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. นครพนม เขต 2 86.6 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 85.8 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สพป. นครพนม เขต 2 85.8 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 84.6 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 83.2 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง สพป. นครพนม เขต 2 82.6 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 82.2 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านคำเตย สพป. นครพนม เขต 2 - -  
20 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 - -  
21 โรงเรียนเพียงหลวง 10 สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน