ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 88.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง สพป. นครพนม เขต 2 85.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 84.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 84.4 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. นครพนม เขต 2 82.6 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. นครพนม เขต 2 82.2 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน