ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 87.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 87.4 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 87.2 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 86.8 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหาดกวน สพป. นครพนม เขต 2 86.8 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 2 85.6 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 83.2 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านอูนนา สพป. นครพนม เขต 2 81.4 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน