ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. นครพนม เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น สพป. นครพนม เขต 2 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 68 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านอูนนา สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน