ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาน้อย สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชัยมงคล สพป. นครพนม เขต 2 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น สพป. นครพนม เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม สพป. นครพนม เขต 2 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาคอย สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 50 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. นครพนม เขต 2 50 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 50 เข้าร่วม 10  
14 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 50 เข้าร่วม 10  
15 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 50 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน