ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 52.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 2 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 44.5 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย สพป. นครพนม เขต 2 36 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านนาน้อย สพป. นครพนม เขต 2 35.5 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ สพป. นครพนม เขต 2 35.5 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 35.5 เข้าร่วม 6  
9 โรงเรียนบ้านข่า สพป. นครพนม เขต 2 35 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 34.5 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 28.5 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 28 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. นครพนม เขต 2 25 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน