ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกศรี สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน