ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน