ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป. นครพนม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 88.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาเข สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 2 87.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนเตย สพป. นครพนม เขต 2 81.5 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง สพป. นครพนม เขต 2 - -  
20 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน