ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม สพป. นครพนม เขต 2 77.25 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 73.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป. นครพนม เขต 2 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. นครพนม เขต 2 65.75 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 65.3 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต 2 65.25 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น สพป. นครพนม เขต 2 64.25 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาน้อย สพป. นครพนม เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน