ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านนาคอย สพป. นครพนม เขต 2 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 65 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครพนม เขต 2 65 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. นครพนม เขต 2 60 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต 2 60 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. นครพนม เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 - -  
16 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน