ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 93.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพน สพป. นครพนม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเซียงเซา สพป. นครพนม เขต 2 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบงคำ สพป. นครพนม เขต 2 90.99 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 89.32 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 87.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง สพป. นครพนม เขต 2 85.99 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 85.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี สพป. นครพนม เขต 2 84.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 83.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครพนม เขต 2 80.99 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด สพป. นครพนม เขต 2 80.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 79.32 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 78.99 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต 2 75.66 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านนาเพียง(ท่าอุเทน) สพป. นครพนม เขต 2 70.99 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 64.99 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน