ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาคอย สพป. นครพนม เขต 2 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาเข สพป. นครพนม เขต 2 71.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป. นครพนม เขต 2 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 62.25 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 60.7 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านคำนกกก สพป. นครพนม เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน