ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพนบก สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. นครพนม เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตาล สพป. นครพนม เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโพนแดง สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านคำนกกก สพป. นครพนม เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. นครพนม เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย สพป. นครพนม เขต 2 - -  
16 โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต 2 - -  
17 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน