ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม สพป. นครพนม เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำไฮ สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านดอนสมอ สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 80 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. นครพนม เขต 2 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหาดกวน สพป. นครพนม เขต 2 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ สพป. นครพนม เขต 2 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด สพป. นครพนม เขต 2 72 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครพนม เขต 2 72 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. นครพนม เขต 2 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านท่าจำปา สพป. นครพนม เขต 2 70 เงิน 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน